Nederlandse en Indiase bedrijven en instanties richten zich samen op preventie plaagdieroverlast

Ronald van Grunsven, directeur van PestWatcher B.V., en Joshua Rao van Pest Control India Pvt. Ltd. hebben 6 juni in India een Memorandum of Understanding ondertekend die de samenwerking tussen beide bedrijven bevordert in hun strijd tegen plaagdieroverlast. PestWatcher treedt hierbij op als leverancier van materialen en Pest Control India als plaagdiermanagementbedrijf. Ook Martin van der Bent zette namens de NVPB (Dutch Pest Control Association) zijn handtekening. De NVPB is als kennispartij nauw betrokken bij de samenwerking en bestrijding van plaagdieroverlast.

Het uitgangspunt van het memorandum is een duurzame policy voor de preventie van plaagdieren op een economisch haalbare wijze. Voor PestWatcher is dit een belangrijke stap, omdat plaagdiermanagement de komende jaren op veel fronten gaat veranderen. Technologie (Internet of Things) speelt hierin een grote rol. Pest Control India heeft ervaring in het veld en met IPM, Integrated Pest Management. PestWatcher is sterk in techniek, protocollen, planning en structuur.

Minder gifgebruik
Door de krachten te bundelen en kennis en ervaring te delen kunnen de ondertekenaars problemen en gevolgen van plaagdieroverlast bestrijden en zo de publieke gezondheid bevorderen. Een tweede doel is de inzet van biocides te verminderen en over te stappen op duurzame bestrijdingsmiddelen. De samenwerking voorziet in algemene werkinstructies, methodieken en materialen die bijdragen aan plaagdiermanagement.

Signing Memorandum of Understanding Pest Control India and PestWatcherMoU na de handtekening

 

 

 

 

 

 

 

In het bijzijn van minister-president Mark Rutte tekenen Mr. Joshua Roa van Pest Control India, Martin van der Bent van de NVPB en Ronald van Grunsven van PestWatcher het Memorandum of Understanding voor duurzaam plaagdiermanagement.

Handelsmissie India
PestWatcher is een van de deelnemers aan de bedrijvenmissie die van 4 tot 6 juni India bezoekt en daar een intensief programma volgt om de contacten tussen het Nederlandse en Indiase bedrijfsleven te bevorderen. Minister-president Rutte, minister Ploumen, staatssecretaris Dijkstra en de Indiase minister-president Modi nemen deel aan de handelsmissie.

Voor meer informatie over PestWatcher en het Memorandum of Understanding neemt u contact op met Ronald van Grunsven: ronald.van.grunsven@pestwatcher.com. Telefoon: 0882 350 350.
Oostdijk 49, 1701 DC Heerhugowaard. www.pestwatcher.com.